Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง
 


 ข่าวประชาสัมพันธ์ศาลาแดงทั้งหมด
   
   ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสวัสดิการฯ     21/07/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศ อบต.ศาลาแดง เรื่องโครงการแห่เทียนเข้าพรรษาฯ     08/07/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน     17/06/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศ อบต.ศาลาแดง เรื่องโครงการฝึกอบรมฯ     16/06/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศ อบต.ศาลาแดง เรื่องรณรงค์แต่งกายชุดขาวฯ     02/06/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้รถจักรยาน     15/05/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจประชาคมอาเซียน     15/05/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ราคากลางโครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ หมู่12     07/05/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   แผ่นพับอาเซียน001     24/04/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2558 เพิ่มเติม     21/04/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รณรงค์การปิดป้ายราคารับซื้อสินค้าเกษตร     17/02/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผลผู้ชนะราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ     11/02/15     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผลสอบคัดเลือกฯ หน.ฝ่ายการเงิน 6     19/12/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผลสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และความสามารถเฉพาะตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน     16/12/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผลการคัดเลือกฯ ผู้อำนวยการกองช่าง 8     15/12/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผลการคัดเลือกฯ ผู้อำนวยการกองคลัง 8     15/12/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศโครงการฝึกอบรม “ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ”     14/11/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯพนักงานครู อบต     11/11/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน     30/10/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558     27/10/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศคัดเลือกฯผู้อำนวยการกองช่าง 8     24/10/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศคัดเลือกฯผู้อำนวยการกองคลัง 8     24/10/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ2559     09/10/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ งบประมาณ2559     09/10/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณ๊พิเศษฯ ครูผู้ดูแลเด็ก     08/10/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผลสอบ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก     08/09/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก     05/09/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก     03/09/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศแผนรายจ่ายประจำปี 2555     29/08/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรับสมัคร ผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑ อัตรา     15/08/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผลสอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก     08/08/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   โครงการ "นายอำเภอดำนา นายกเกี่ยวข้าว"     30/07/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๗     29/07/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก     21/07/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศแจ้งกำหนดชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2556     23/05/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผลสอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิเคราะห์นโยบายและแผน     22/04/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผช.วิเคราะห์ฯ     21/04/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบผช.วิเคราะห์ฯ     18/04/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ปรับปรุงประกาศรับสมัครฯ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน     02/04/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายแล     01/04/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฯ ทั้ง 2     14/03/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผลสอบภาค ก. ภาค ข. หัวหน้าฝ่ายฯ     12/03/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั     28/02/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเ     28/02/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หัวหน้าฝ่ายบริ     26/02/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก หัวหน้าฝ่ายสัง     26/02/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผลสอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์     03/02/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งหัว     30/01/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งหัว     30/01/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัีม     29/01/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์     06/01/14     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก     04/12/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติเพื่อแต่งตั้ง     05/11/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผช.นายช่างโยธา     04/11/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู็มีสิทธิ์สอบ ผช.นายช่างโยธา     30/10/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศ รับลงทะเบียนผู้พิการ ปี ๒๕๕๘     21/10/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๘     21/10/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินผู้สูงอายุ 2557     17/10/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ 2557     17/10/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ ประจำปี 2557     17/10/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยนายช่างโยธา     09/10/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผลสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ ตำแหน่ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินฯ     09/10/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม)ปี 56     09/10/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2557     08/10/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผช.จนท.การเงินและบัญชี     04/10/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล      02/10/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี     26/09/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   การขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยวิธีตกลงราคา     10/09/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี 2556 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี     05/09/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศการขอรับหนังสือรับรองสถานที่สะสมอาหาร     19/08/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม)ปี 56     14/08/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผลสอบสัภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร     12/07/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผช.นักวิชาการเกษตร     08/07/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบฯ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร     27/06/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผลคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ หัวหน้าฝ่ายการเงิน     26/06/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร     05/06/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ     31/05/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ หัวหน้าฝ่ายการเงิน     21/05/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประชาสัมพันธ์ "ยาเสพติดพิษร้ายทำลายครอบครัว"     08/02/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลว่าง     04/01/13     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศ กิจการที่เป็นอันตราย ประจำปีงบประมาณ 2555     12/11/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผลการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง     02/11/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์     30/10/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบ     26/10/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศแต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์     24/10/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556     15/10/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา     03/10/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ปี พ.ศ.2556-2559     02/10/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน และหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาช     14/09/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกหัวหน้าฝ่าย (ภาค ก. และภาค ข.)      14/09/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตราจรับการจ้างโครงการ     06/09/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกฯเพื่อแต่งตั้งพนั     05/09/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบ     05/09/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงห้องทำงานที่ทำการ     04/09/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับพัสดุวัสดุก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย ฯ     27/08/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างส้วมสาธารณะ     22/08/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา     09/08/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย     08/08/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุ      06/08/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายฯ และหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการฯ     30/07/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างส้วมสาธารณะ     25/07/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสะพานไม้ข้ามคลองแสนแสบ      23/07/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.15     15/06/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการติดตั้งกันสาด ศูนย์ฯ     08/06/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่20      31/05/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕     18/05/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนa/c ม.17     17/05/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก      17/05/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับพัสดุรถบรรทุก (ดีเซล)      17/05/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกบึงขุดใหม่ม.6,8,10,11     17/05/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกบึงไผ่ดำ ม.5 และ ม.13     17/05/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกบึงทองหลางเฒ่า ม.9     17/05/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการขุดลอกบึงปลายนา ม.9     17/05/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.20     17/05/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 21     17/05/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 14     17/05/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2554     15/05/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   แผนที่จาก กรุงเทพมหานคร มา อบต.ศาลาแดง     15/05/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3/4     09/05/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รับโอนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     05/04/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผลสอบ ผู้ดูแลเด็ก     29/03/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์     27/03/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เป็นพนักงานทั่วไป      22/03/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศ อบต.ศาลาแดง เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้าง     01/03/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานจ้างซ่อมแซมสะพานไม้ ม.10     14/02/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานจ้าง ก่อสร้างถ.คสล.ทางเข้า-ออก ม.11     14/02/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างถนนคสล.ม.20     03/02/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงa/c ม.17     03/02/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงa/c ม.6,7     03/02/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงa/c ม.15     03/02/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 4 โครงการ     03/02/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 10     17/01/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน     11/01/12     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕     22/12/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รับโอน จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน     19/12/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับพัสดุ(เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู)     01/12/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศ แจ้งกำหนดชำระภาษีท้องถิ่น ปี ๒๕๕๕     17/10/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ      17/10/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗)     13/09/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประการตรวจรับวัสดุก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้     08/09/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.19     05/09/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างศาลาประชาคม หมู่ที่19     22/08/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาอบต.     29/07/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศ แจ้งกำหนดชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2553     27/06/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิ     01/02/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิ     01/02/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา     20/01/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบ     10/01/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     05/01/11     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศตรวจรับงานจ้าง     21/12/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยวิธีตกลงราคา     17/12/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน      15/11/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน      12/11/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล     30/09/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศผลสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งครูผู้ดูแลฯ     29/09/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ครูผู้ดูแลเด็กฯ     27/09/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอนุบาล 3 ขวบ     20/09/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล     23/08/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รับสมัครสอบแข่งขันเป็น พนง.จ้างตามภารกิจ 1 อัตรา     23/08/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รับโอนเจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 ตำแหน่ง ระดับ 3-6ว.     25/07/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล     05/07/10     ดาวน์โหลดเอกสาร   
   รับโอนพนักงานส่วนตำบล 5 ตำแหน่ง     16/11/09     ดาวน์โหลดเอกสาร   
 เมนู
 หน้าแรก
 สายด่วนนายก อบต.
 ช่องทางแสดงความคิดเห็น
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนา
 แผนการดำเนินงาน
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน
 รายงานผลการปฏิบัติงาน
 รายงานการประชุมสภา
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 ข่าวผลจัดซื้อ-จัดจ้าง
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
Google

 ปฏิทินกิจกรรมของอบต.ภายในเดือน
สิงหาคม 2015
SuMoTuWeThFrSa
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5